• o nás |
 • Nabízíme |
 • fotogalerie |
 • dotazy |
 • Obchodní podmínky |
 • kontakt
 • Zdravotní a zdravotnické potřeby Ústí nad Labem

  Obchodní podmínky

  Základní pravidla e-shopu SELEKT s.r.o.

  • objednávky z tohoto obchodu zasíláme pouze na území ČR - odeslané objednávky považujeme za závazné - odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem e-obchodu SELEKT s.r.o.
  • potvrzení přijaté objednávky bude provedeno e-mailem na adresu uvedenou v objednávce
  • v zásilce společně se zbožím bude vložen daňový doklad sloužící současně jako prodejní doklad pro případnou reklamaci.

  Záruka

  Na veškeré zboží v Obchodě SELEKT s.r.o. poskytujeme záruku minimálně 2 roky za podmínek stanovených zákonem.

  Dodací lhůta a ceny

  Konečná cena dodávky je složena z ceny výrobku a částky za dopravu zboží. Dodací lhůta je maximálně 3 týdny od odeslání objednávky. Po překročení této doby má zákazník právo odstoupit od objednávky.

  Při reklamaci zakoupeného zboží se zákazník může obrátit přímo na autorizované servisy daného výrobce.

  Tímto krokem výrazně zkrátí reklamační lhůtu a celý proces reklamace tak velmi výrazně urychlí.

  K této reklamaci je nutný doklad o nákupu, dodací list a záruční list. Další možností je zakoupeného zboží prodávajícímu zaslal a předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy dodací list a záruční list.

  Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Reklamační adresa provozovatele je shodná s jeho provozovnou.

  Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny.

  Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, záruční list, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele nebude přijato. Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel.

  V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

  V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží.

  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

  Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

  Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

  Možnost odstoupení od smlouvy - Storno objednávky ze strany kupujícího Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000.

  Ochrana dat Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu, např. banky, Dopravní služba, to však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb.

  Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně.

   

  Novinky nejsou povoleny.
   
  ©2008-2011 J. M. POST - www stránky | SEO AZ Media

  Warning: fopen(./backlink/links.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in C:\Inetpub\vhosts\zdravotnipotreby-selekt.cz\httpdocs\backlink\get_backlink.php on line 22

  Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\Inetpub\vhosts\zdravotnipotreby-selekt.cz\httpdocs\backlink\get_backlink.php on line 24
  zavřít